Italian Trulli

Hướng dẫn chuyển chế độ CVI trên Camera KX-2013S4

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển về chế độ CVI trên Camera KX-2013S4 bằng cách nối tắt chân trên mainboard.


Cách thực hiện

Để chuyển về chế dộ CVI trên Camera Analog KX-2013S4, các bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Tháo rời Camera và tìm 2 chân tương ứng như trên hình (nằm ở cụm mainboard gắn ống kính)
  • Bước 2: Cắm nguồn và chờ Camera khởi động xong (khoảng 30 giây)
  • Bước 3: Dùng nhíp hoặc lõi dây dẫn điện nối tắt 2 chân như trên hình trong vong 30 giây. Camera sẽ chuyển về chế độ hình ảnh CVI.

Chúc bạn thành công!