iFAST TEAM luôn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng sử dụng sản phẩm của nhóm. Để cung cấp cho bạn các ứng dụng chính xác, tiện lợi và hiệu quả hơn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này. Trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Khi bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm của nhóm, đồng nghĩa là bạn đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này là một phần không thể thiếu trong “Thỏa thuận” của chúng tôi.

1. Phạm vi áp dụng

Thời gian áp dụng chính sách này từ: 00:00 – Ngày: 01/01/2019 ( theo giờ Việt Nam)

a) Khi bạn sử dụng sản phẩm của Chúng tôi, chúng tôi có thể đọc thông tin liên quan đến thiết bị di động mà bạn đang sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Model thiết bị, phiên bản hệ thống Android, độ phân giải màn hình. Nó sẽ giúp chúng tôi cải thiện ứng dụng để tăng khả năng tương thích nhiều loại thiết bị.

b) Chúng tôi có quyền thu thập và truyền ID quảng cáo(quan trọng – nếu có) trên thiết bị di động của bạn, vì đó là một phần kinh phí góp phần giúp chúng tôi duy trì và phát triển nhóm

c) Chúng tôi có quyền truy cập vào bộ nhớ trong trên thiết bị của bạn (nếu được sự đồng ý):

  • Mục đích sử dụng: Tìm kiếm tập tin ghi hình định dạng DAV, phục vụ chức năng phát trực tiếp file DAV trên thiết bị.
  • Ứng dụng: DAV Player, DAV Player Plus

d) Chúng tôi có quyền truy cập vào máy ảnh của bạn (nếu được sự đồng ý):

  • Mục đích sử dụng: Thực hiện chức năng quét mã QR-Code hoặc Barcode khi bạn tiến hành nhập SN (Serial Number)
  • Ứng dụng: ConfigTool Mobile, ConfigTool Pro, CCTV Box

f) Chúng tôi có quyền biết thông tin thiết bị khi bạn kết nối sử dụng bao gồm: Nhà sản xuất, loại thiết bị, firmware:

  • Mục đích sử dụng: Vì có rất nhiều thiết bị Onvif trên thị trường và nguồn lực của chúng tôi có hạn. Nên chúng tôi cần biết thông tin những thiết bị mà ứng dụng kết nối thành công để phục vụ chức năng kiểm tra “Thiết bị hỗ trợ” trong ứng dụng.
  • Ứng dụng: Onvif View – Beta

Chúng tôi cần những quyền này để đảm bảo sự hoạt động ổn định của ứng dụng. Tuy nhiên nếu lo ngại, bạn có thể từ chối yêu cầu cấp quyền khi mở ứng dụng.

2. Việc sử dụng thông tin

a) Chúng tôi sẽ không cung cấp, bán, thuê, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan trừ khi chúng tôi đã nhận được sự cho phép của bạn trước. Và sau khi dịch vụ kết thúc, sẽ bị cấm truy cập tất cả các thông tin mà có thể truy cập trước đó.

b) Chúng tôi không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, chỉnh sửa, bán hoặc truyền bá thông tin cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bị chúng tôi hoặc người dùng khác phát hiện, chúng tôi có quyền chấm dứt ngay Thỏa thuận dịch vụ với người dùng đó mà không cần phải thông báo trước.

c) Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền khi bạn gây ảnh hưởng đến cộng đồng

3. Quyền tiết lộ thông tin

Trong các trường hợp sau đây, chúng tôi có tiết lộ toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của bạn:

a) Tiết lộ cho các bên thứ ba với sự đồng ý của bạn.

b) Tiết lộ cho cơ quan hành chính hoặc tư pháp theo yêu cầu của pháp luật.

c) Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu của bạn (nếu có), chúng tôi có quyền chia sẽ thông tin của bạn với các bên thứ ba có liên quan khi được sự đồng ý của bạn.

4. Việc lưu trữ và trao đổi thông tin

a) Thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn được gửi về iFAST TEAM sẽ được lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi hoặc các chi nhánh của nó. Trong trường hợp bạn có yêu cầu chấm dứt sử dụng sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ thông tin của bạn ra khỏi hệ thống của chúng tôi.

b) Nếu bạn đăng ký tài khoản thành viên trên ứng dụng (ConfigTool Mobile, SADP Tool Mobile). Thông tin của bạn sẽ được gửi về máy chủ: https://ifast.vn

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này một cách kịp thời. Nếu các sửa đổi dẫn đến giảm đáng kể các quyền của bạn theo chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách tạo một vị trí nổi bật trên trang chủ hoặc gửi e-mail hoặc các cách khác trước khi sửa đổi có hiệu lực. Trong trường hợp như vậy, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với chính sách quyền riêng tư sửa đổi.