Hiển thị cửa sổ thông báo (Popup) khi có sự kiện trên SmartPSS, KBiVMS

Để hiển thị cửa sổ thông báo khi có sự kiện báo động xảy ra trên phần mềm SmartPSS/ KBiVMS, hãy thao tác như hướng dẫn sau:

Chọn sự kiện báo động, chọn chế độ chia khung và chỉ định Camera sẽ hiển thị cụ thể (thời gian hiển thị cửa sổ cảnh báo mặc định là 20 giây):

Sau khi thiết lập như trên, bạn sẽ thu được kết quả như sau:

Sau 20 giây từ khi xảy ra sự kiện kết thúc, sẽ tự động ngừng phát video trên cửa sổ Popup. Bạn có thể chủ động bật lại bideo bằng cách bật nút Video Status:

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!