Italian Trulli

Hướng dẫn kết nối KX-FR04AC đóng mở khóa từ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối và cài đặt từng bước sử dụng thiết bị kiểm soát ra vào – máy chấm công KX-FR04AC điều khiển đóng/ mở khóa từ.

Hướng dẫn này áp dụng tương tự cho các thiết bị kiểm soát ra vào – máy chấm công khác như: KX-FR01AC, KX-FR02AC-T, DHI-ASA3213GL-MW, ASI7223Y-A-V3, DHI-ASI7213X-T1, …

Tùy theo tùng loại cấu tạo khóa từ sẽ có cách đấu nối khác nhau. Có 2 kiểu hoạt động chính của khóa từ như sau:

  1. Cấp nguồn điện để mở khóa
  2. Ngắt nguồn điện để mở khóa

Thiết bị kiểm soát ra vào – máy chấm công KX-FR04AC chỉ hỗ trợ đóng/ mở mạch điện để mở khóa, điện áp hỗ trợ tối đa là: 12V – 1A.

I. Chuẩn bị

Trong bài viết này, mình sẽ chú trọng việc đấu nối khóa từ, vì vậy bạn cần chuẩn bị trước như sau:

  • Khởi tạo, cài đặt thiết bị kiểm soát ra vào – máy chấm công KX-FR04AC
  • Thêm nhân viên/ người dùng vào cơ sử dữ liệu trên thiết bị
  • Nguồn 12V – 1A cắt sẵn 2 đầu
  • Khóa từ muốn lắp đặt

II. Đấu nối khóa từ

A. Cấp nguồn điện để mở khóa từ

Nguyên lý hoạt động: Khi xác minh thành công nhân viên, người sử dụng như: khuôn mặt, vân tay, mật khẩu, thẻ từ. Thiết bị sẽ đóng mạch NO – COM để cấp điện cho khóa trong vòng 2.5s. Trong thời gian này, khóa từ được cấp điện và chuyển sang trạng thái mở cửa.

Sơ đồ đấu nối :

B. Ngắt nguồn điện để mở khóa từ

Nguyên lý hoạt động: Khi xác minh thành công nhân viên, người sử dụng như: khuôn mặt, vân tay, mật khẩu, thẻ từ. Thiết bị sẽ ngắt mạch NC – COM trong vòng 2.5s. Trong thời gian này, khóa từ mở cửa, sau 2.5s khóa bị ngắt điện chuyển sang trạng thái khóa

Sơ đồ đấu nối:

III. Cấu hình tín hiệu mở khóa trên KX-FR04AC

Để kích hoạt chức năng mở khóa khi xác minh thành công nhân viên/ người dùng, bạn cần thao tác trực tiếp tại màn hình thiết bị. Thao tác cụ thể như hình bên dưới.

Lưu ý:

  • Cần thao tác trực tiếp trên màn hình của KX-FR04AC
  • Thời gian đóng/ ngắt mạch NO-NC-COM cố định là 2.5s, nếu muốn thời gian lâu hơn, bạn có thể sử dụng kết hợp với Relay trung gian (Rờ-le)

IV. Kết nối nút Exit mở khóa từ bên trong

  • Trong trường hợp bạn muốn mở cửa từ bên trong, bạn có thể thao tác nhanh bằng cách nhấn nút Door Exit. Ngoài thị trường có nhiều loại kiểu dáng khác nhau nhưng nguyên lý hoạt động chung là: Khi nhấn nút, sẽ đóng mạch điện.
  • Bạn chỉ cần nhấn nút là cửa mở, không cần phải thao tác trên phần mềm hoặc màn hình.

Sơ đồ đấu nối nút Door Exit như sau:

V. Video demo sử dụng KX-FR04AC đóng mở khóa từ bằng nhận diện khuôn mặt

Chúc bạn cài đặt thành công!!!

Contents (Nội dung)