Hướng dẫn và chính sách sử dụng “SAO” trên ConfigTool Mobile

Với ứng dụng này, bạn có thể thực hiện cấu hình Camera trên thiết bị trên điện thoại di động, giúp đơn giản hóa trong công việc. Nhưng để duy trì và phát triển ứng dụng tốt hơn nữa, chúng tôi cần một nguồn kinh phí. Nhóm iFAST TEAM xin giới thiệu chính sách “SAO” trong ứng dụng.

1. Mô tả chung:

  • SAO được sử dụng khi bạn cấu hình thiết bị.
  • Nếu bạn không đăng nhập tài khoản thành viên, sau mỗi lần cấu hình thành công, ứng dụng sẽ tự động hiển thị quảng cáo. Sau 8 giây, bạn có thể bỏ qua quảng cáo này.
  • Khi cấu hình thành công một tính năng, hệ thống sẽ trừ số lượng SAO tưng ứng trong tài khoản của bạn.
  • SAO được cộng trong các tinh năng như: Đăng ký tài khoản mới, nhận miễn phí mỗi ngày, nhập tài khoản người giới thiệu, gửi tặng SAO từ bạn bè, xem quảng cáo.

2. Nội dung chi tiết